Đồng hồ cổ Châu Âu

Mỗi tác phẩm Tượng đồng kết hợp với đồng hồ cổ đều gắn liền với một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, truyền thuyết trong đế chế La Mã cổ đại; hoặc một danh nhân văn hoá hay một vĩ nhân kiệt xuất trong những biên niên sử của Châu Âu.
Loading