Thông tin & Hỗ trợ

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Đồ cổ Trung Hồng luôn quan tâm và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng cung cấp thông tin cá nhân để dễ dàng trong việc liên lạc và tra cứu. Cửa hàng tạo ra chính sách bảo mật thông tin này với mong muốn quý khách biết được việc chúng tôi thu thập thông tin khách hàng, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với những ý nghĩa dưới đây.
Hiện tại có: 4 bản ghi.